Skip to content

Printre Cuvinte – Amid Words

Rap is not my genre but rappers may tell us something about the mood of the youngest ones: they powerfully echo shared disillusionments and hopes (?) and on national scales they “localise” nightmares and dreams of the latest generation. Their voices are worth listening to if you are interested in catching the mood of the youngest citizens in a country. In Bucharest Omu Gnom is one of them and the lyrics of his Printe Cuvinte (Amid Words) welcome you in the world of the Colectiv Generation.

Omu Gnom, Printre cuvinte, 2016

Sunt nebun, spun unii că da, dar eu dau vorbe de duh
Că atenție unu, sau bunică-ta
Dacă nu te implici, nu o să întelegi ce s-a relatat
E ca și când ai băgat cereale, să știi integrale la BAC
Nu ne-am născut pe planeta asta doar s-o populăm
Trebuie să ne găsim drumul, să vedem după ce scop umblăm
Ce lideri votăm, ce neghiobi urmăm
Ce vrem de fapt să facem, si ce top urcăm
Ne trezim uneori, dar parcă încă dormim
Toți la aceeași masă, sătui de mâncătorii
Dar fiecare se uită la altă farfurie și e cam trist,
Când vezi omul bulversat ca un câine rasist
Vezi ce ai în casă, înainte să te uiți pe fereastră
Uneori am impresia, că suntem toți împotriva noastră
Când de fapt, suntem toți la fel
Și toată șmecheria, e că armonia salvează România

Eu pot să-ți vorbesc mult despre una, alta
Dar tu ești schimbarea ta, tu ești meșterul și unealta
Ai răbdare cu tine, caută-te, găsește-te
Descoperă-te, bucură-te de tine, liniștește-te
Astea-s vorbe goale, dacă nu îmbraci cu ele fapte
Teoretic pare ușor, și practic par grele toate
Totul până începi, și apoi o să găsești ajutor la tot pasul
Te-ai săturat să te-nvârți în cerc, precum compasul
Trebuie să ai credință-n bine, să fi spiritual
Nu contează că ești ateu, creștin sau musulman
Trebuie să facem ceva, ne-am învățat prost de tot
Vrem totul deodata și fără efort
Omul e obișnuit să creadă că tot schimbă foaia
Mereu agitat, se precipită ca ploaia
Și daca-l întrebi, zice că așa vrea să fie
Dar degeaba știe ce vrea, dacă nu vrea să știe

Diferite situații, aceleași stări
Toți vrem răspunsuri, dar nimeni nu-și mai pune întrebări
Bombardați cu înformații, ne pierdem printre cuvinte
Toți vrem schimbare, dar nimeni nu vrea să se schimbe

 

English Translation:

 

Omu Gnom, Amid Words, 2016

 

You are crazy, some say to me, yes, but I give words of wisdom
Attention that someone, or your grandmother
If you do not get involved, you do not understand what was said
It’s like when you put grain, you know all at the BAC
We were not born on this planet just to inhabit it
We must find our way to see where we are heading
What leaders we vote, what fools we follow
What we actually do, and what top we climb up
We wake up sometimes, but as if still asleep
All at the same table, tired of eaters
But each looks at a plate and it’s kind of sad,
When you see a man confused as racist dog
You see what you have in your house, before you look out the window
Sometimes I think that we are all against ourselves

When in fact, we are all the same
And the whole trick, is that harmony saves Romania
Diferite situații, aceleași stări
Toți vrem răspunsuri, dar nimeni nu-și mai pune întrebări
Bombardați cu înformații, ne pierdem printre cuvinte
Toți vrem schimbare, dar nimeni nu vrea să se schimbe

Different situations, same states
We all want answers, but nobody are raising questions
Bombarded with information, we get lost amid words
Everyone wants change, but nobody wants to change
I can talk to you more about this and that
But you’re your own change, you are the master and tool
Be patient with yourself, look for yourself, find yourself
Discover yourself, enjoy yourself, relax
These are empty words if you do not turn them into facts
In theory it seems easy, while practically all seem hard
All that till you start, then you find help at every new step
You’re tired of spinning round and round like a compass,
You must have faith in a better world, be spiritual,
Does not matter you are atheist, Christian or Muslim
We must do something, they taught us more badly than anything
That we want it all at once and effortlessly
Man is accustomed to believe that everything changes sheet
Always restless, precipitates as rain
And if you ask him, he says it wants to be
But in vain he knows what he wants, if he does not want to know
Different situations, same states We all want answers, but nobody asking questions Bombarded with information, we get lost amid words Everyone wants change, but nobody wants to change

This post is also available in: Italian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.